Handleiding voor opalescence bleek systeem.


Handleiding voor opalescence bleek systeem.

voor het bleken

na het bleken


Volg de instructies van uw tandarts over de manier waarop u uw aangepaste bleeklepel met de gel vult.
Gebruik niet meer dan 1/3 tot 1/2 van de inhoud van een spuit. Borstel uw tanden en breng dan de bleeklepel aan. Tik lichtjes tegen de lepel zodat de zijkanten ervan zich aan de
tanden aanpassen. Opalescence 16% Carbamide Peroxide, 5.8% Hydrogen Peroxide : Verwijder de bleeklepel na 8-10 uur ‘s nachts of na 4-6 uur overdag. Verwijder overtollige gel met een schone vinger of een zachte tandenborstel. Spoel twee keer; slik het spoelwater niet in. Als er aanzienlijke gevoeligheid optreedt, stop dan met bleken en raadpleeg uw tandarts. Reinig de bleeklepel met een zachte borstel en koel kraanwater. Bewaar de bleeklepel in de meegeleverde doos. Niet-vitaal bleken: Spoel de opening volgens de instructies van de tandarts. Doe de gel in de linguale toegang en bleeklepel.

Voorzorgsmaatregelen voor het bleken:


1. Gebruik geen huishoudelijk bleekmiddel om tanden te bleken.
2. Zwangere vrouwen dienen hun tanden niet te bleken.
3. Zorg dat de gel niet aan hitte/zonlicht wordt blootgesteld. Niet invriezen.
4. Tandvullingen en -kronen worden door het bleken niet beïnvloed.
5. Voedsel en vruchtensappen met een hoog zuurgehalte kunnen gevoeligheid veroorzaken.
6. Als u vragen hebt over het juiste gebruik van dit product, raadpleeg dan uw tandarts zo snel
mogelijk.
7. Gebruik geen tabaksproducten en eet niet tijdens het bleken.

Algemene voorzorgsmaatregelen:

1. Tanden zijn van nature donkerder langs de tandvleeslijn. Het bleken van deze plaatsen kost wellicht meer tijd dan de rest van het tandoppervlak; deze plaatsen blijven dan ook meestal iets donkerder.
2. Een klein percentage patiënten ondervindt gevoeligheid tijdens het bleken. Als dit plaatsvindt, verwijder dan de bleeklepel en neem contact op met uw tandarts.
3. Voedsel en vruchtensappen met een hoog citroenzuurgehalte kunnen gevoelige tanden veroorzaken.
4. Sommige patiënten krijgen tijdelijk een ongemakkelijk gevoel van tandvlees, lippen, keel of tong. Als deze symptomen langer dan twee dagen aanhouden of langzamerhand erger worden,bel dan uw tandarts. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal binnen 1-3 dagen nadat de behandeling is stopgezet.
5. Koffie, tabak en andere producten kunnen ervoor zorgen dat uw tanden in de loop der tijd weer verkleuren. Als dit gebeurt, kunnen de tanden in een paar nachten opnieuw worden gebleekt met Opalescence.
6. Regelmatige controles door de tandarts en mondhygiënist zijn belangrijk zowel vóór als na het bleken om een gezonde glimlach te behouden.
7.
 Stel eventuele vragen over deze behandeling aan uw tandarts.
8.
 Sommige oude amalgaam- of “zilveren” vullingen kunnen een donkere, paarse kleur achterlaten in uw bleeklepel; dit is normaal.
9.
 Het bleekmiddel moet op een plaats worden bewaard waar het niet aan zon of hitte wordt blootgesteld.
10.
Gooi eventuele ongebruikte bleekgel weg, nadat de behandeling is voltooid
11. Houd Opalescence buiten het bereik van kleine kinderen.
12. Gel of spoelmiddelen niet inslikken. Het product bevat peroxide en kan fluoride bevatten; het inslikken van grote hoeveelheden kan schadelijk zijn.

Aanbevolen temperatuur voor het bewaren van het bleekmiddel: 2 tot 8 °C

NL – Waarschuwing: Zoals alle fluoridetandpasta’s moet u ook deze buiten het bereik van kinderen jonger dan 6 jaar bewaren. Als u per ongeluk meer inslikt dan gebruikt wordt voor het poetsen, vraag dan meteen advies aan een deskundige of neem contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. De voorschriften voor het toedienen van producten die fluoride bevatten, kunnen van land tot land verschillen

Downloaden instructies voor patiënten

>
Linkermenu pictogram
Tandartsenpraktijk van Nijenrodeweg
Rechtermenu pictogram