Klachten

Als u vindt dat u onjuist of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld bent stellen wij het op prijs als u ons hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stelt bij voorkeur mondeling en niet schriftelijk.
Na bespreking van uw klacht kunnen wij uitleggen waarom wij op een bepaalde manier gehandeld hebben en gezamenlijk een oplossing zoeken.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.

Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

>
Linkermenu pictogram
Tandartsenpraktijk van Nijenrodeweg
Rechtermenu pictogram