Veel gestelde vragen

Afspraken

Wijziging van afspraken

Indien u een afspraak niet kunt nakomen verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.
Als u op werkdagen tenminste 24 uur van tevoren uw afspraak wijzigt worden er geen kosten in rekening gebracht. In alle andere gevallen zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd aan u door te berekenen.

Kunt u per e-mail een afspraak maken?

Omdat e-mail niet op tijd gelezen en verwerkt wordt verzoeken wij u vriendelijk om afspraken binnen 48 uur niet af te zeggen per e-mail maar alleen telefonisch. U kunt alleen ruim van tevoren (minimaal twee weken) een verzoek indienen voor een afspraak per e-mail. Wij vernemen dan graag uw voorkeur voor een bepaalde tijd of dag

Te laat komen op een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak kan het zijn dat de behandeling niet volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek. De gereserveerde tijd kan in rekening worden gebracht.

Herinnering aan uw afspraak per e-mail

kunt uw e-mail adres aan ons doorgeven als u er prijs op stelt om per e-mail een herinnering aan uw gemaakte afspraak te ontvangen.
U blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken. Het niet ontvangen van een afspraakherinnering hoeft niet te betekenen dat u geen afspraak heeft.

Hoe kan ik de rekening voldoen?

Voor vragen over de hoogte van de vergoeding van uw tandartsverzekering verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 • U kunt uw rekening meteen voldoen op de praktijk per pinautomaat. U ontvangt de nota ter plekke en per e-mail.
 • U kunt een machtiging afgeven waarna de rekening na twee weken wordt afgeschreven van uw bankrekening.

  De nota wordt naar u verzonden per mail, deze kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • U kunt uw nota uiteraard ook per bank voldoen. U ontvangt een orginele nota met een pdf bijlage. Dit scheelt een hoop onnodig papierwerk. De nota kunt u dan weer declareren bij uw zorgverzekeraar
 • Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoe de declaraties in 2017 gaan verlopen in verband met de door de overheid opgelegde vrije tarieven. Waarschijnlijk kunnen de nota’s voor jongeren onder de 19 jaar rechtstreeks doorgestuurd blijven worden.

Pijnklachten?

Voor pijnklachten kun u elke werkdag tussen 08:00 en 08:30 uur bellen. Wij zullen u dan, indien mogelijk, nog dezelfde dag helpen.

Voorwaarde is

 • dat u bij ons langs bent geweest voor de halfjaarlijkse controles,
 • dat u, wanneer er vervolgbehandelingen zijn voorgeschreven, u deze binnen een maand heeft laten plaatsvinden.

Indien wij niet aanwezig zijn kunt u contact opnemen met de volgende spoeddiensten

Wat moet ik doen als een tand door een ongeval is uitgeslagen?

 • Een losgeraakte melktand mag nooit teruggeplaatst worden (om de onderliggende blijvende tand niet te beschadigen).
 • Een uitgeslagen blijvende tand dient zo snel mogelijk teruggeplaatst te worden.
 • Zoek de tand zo snel mogelijk op.
 • Pak de tand vast bij de kroon (dat is het deel dat normaal boven het tandvlees zichtbaar is). Kom zo min mogelijk aan de wortel van de tand. Anders is er minder kans dat de tand weer zal hechten in de kaak.
 • Spoel de tand zonodig even schoon, bij voorkeur in een bakje melk, of anders met speeksel (in de mond van de patiënt). Boen de tand niet met een borsteltje schoon!
 • Zet de tand voorzichtig terug in de kaak.
 • Hou vervolgens de tanden op elkaar met een gaasje of papieren zakdoek ertussen.
 • Ga zo snel mogelijk naar de tandarts (of diens vervanger – dit is echt een spoedgeval!). Deze zal de tand vastzetten.

Nabloeding na het trekken van een tand of kies.

Het is normaal dat er nog een beetje bloed uit de wond komt. Door de aanwezigheid van speeksel wordt soms ten onrechte de indruk van een hevige nabloeding gewekt. Als de bloeding niet vanzelf stopt, bijt u opnieuw op de tampons (die u van ons heeft meegekregen). Bijt u weer ongeveer 30 minuten stevig dicht. Heeft u geen tampons dan kunt u ook een schone, niet pluizende, zakdoek gebruiken. Maak een knoop in de zakdoek en bijt op deze verdikking. Blijft de wond desondanks nabloeden, neem dan telefonisch contact met ons op of met ‘de kaakchirurg’

Napijn na het trekken van een tand of kies.

Mocht u na twee of meer dagen nog steeds veel pijn hebben en er komt een vieze smaak of lucht uit de wond, neem dan in ieder geval contact met ons op. Er kan dan sprake zijn van een ontstoken wond. Met een spuit met een stomp uiteinde kunt u de wond enkele keren per dag spoelen. Deze spuit kunt u bij ons halen, wij geven u dan ook instructie hoe u deze moet gebruiken. De wond zal daarna snel genezen.

Houdt de tandarts rekening met mijn angst voor een behandeling?

Ja, aan elke behandeling gaat een gesprek vooraf, waarin helder wordt uitgelegd en overlegd wat er gaat gebeuren. De tandarts zal u op uw gemak proberen te stellen.

Ik ben zwanger, heeft dit consequenties?

Alhoewel de risico’s klein zijn, raden wij toch aan om de eerste 3 maanden van uw zwangerschap geen röntgenfoto’s te laten maken en u niet te laten verdoven. Wij adviseren u dan ook uw tandarts tijdig op de hoogte te stellen van uw zwangerschap.

Ik gebruik medicatie. Heeft dit consequenties voor behandelingen bij de tandarts?

Vertel uw tandarts wat voor een medicatie u gebruikt. Deze kan u vragen contact op te nemen met uw huisarts. Het kan bijvoorbeeld bij het gebruik van bloedverdunners zo zijn, dat u enkele dagen voor een behandeling moet stoppen met het innemen van deze bloedverdunners. U kunt dit doorgeven, klik hiertoe op de volgende ‘link Anamnese’

Hoe vaak mogen röntgenfoto’s worden gemaakt?

Röntgenfoto’s worden gemaakt om een duidelijk beeld van uw tanden en kiezen te krijgen, ook tussen de tanden en onder de vullingen. Als wij een probleem hebben met het stellen van een diagnose kunnen wij eventueel een röntgenfoto maken.

Hoe vaak moet ik naar de tandarts?

Wij adviseren u ieder half jaar een controle afspraak te maken. Zo kunnen tandvleesaandoeningen, gaatjes en problemen met oude vullingen tijdig worden geconstateerd.

Kan ik direct eten en drinken nadat een vulling is gelegd?

Wanneer u een nieuwe vulling heeft, kunt u direct eten en drinken. Wanneer u verdoofd bent, dient u er wel op te letten dat u niet op uw wang of tong bijt.

Vanaf welke leeftijd moet mijn kind naar de tandarts?

Vanaf 3 jaar, dan zijn alle melkkiezen doorgebroken. Het is raadzaam uw kind vanaf de geboorte mee te nemen om uw kind alvast te laten wennen aan de tandarts.

Moet mijn kind fluoride gebruiken?

Normaal gesproken is het advies om fluoride noodzakelijk om te voorkomen dat gaatjes in tanden of kiezen ontstaan-te gebruiken via de tandpasta.

 • 0 en 1 jaar: vanaf het doorbreken van de eerste tandjes: éénmaal per dag poetsen met fluoride-peutertandpasta
 • 2, 3 en 4 jaar: tweemaal per dag poetsen met fluoride-peutertandpasta
 • 5 jaar en ouder: tweemaal per dag poetsen met fluoridetandpasta
 • Voor alle leeftijden: alle andere vormen van fluoridegebruik in overleg met tandarts of mondhygiënist
 • Extra gebruik van tabletjes of spoeldrank is niet standaard nodig, alleen na specifiek advies van de tandarts
>
Linkermenu pictogram
Tandartsenpraktijk van Nijenrodeweg
Rechtermenu pictogram